Poznaj naszą firmę

Projektujemy i produkujemy sprzęt medyczny już od 1985 roku

Firma GALMED jest firmą rodzinną. Jej założycielem jest Marian Meger, obecnie działalność kontynuuje córka, Katarzyna Meger. Firma powstała w 1980 roku, od 1985 roku zajmujemy się produkcją jednorazowego sprzętu medycznego. Produkcję rozpoczęliśmy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na którym zaczynało brakować sprzętu z importu. Początkowo działaliśmy jako członek spółdzielni rzemieślniczej, a po przemianach ustrojowych, od 1989 roku już jako samodzielne przedsiębiorstwo. Byliśmy współzałożycielami nieistniejącego już Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Medycznego w Bydgoszczy oraz członkiem Izby Gospodarczej Polfarmed. Obecnie jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Technomed jak również członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Od początku działalności priorytetem były dla nas jakość i bezpieczeństwo produktów. Spełniamy wysokie standardy narzucane przez Dyrektywę 93/42/WE oraz Rozporządzenie MDR, normę EN ISO 13485 jak również normy zharmonizowane. Na wszystkie wyroby posiadamy certyfikaty EC. Nasze firma nadzorowana jest przez jednostkę notyfikowaną TÜV Nord, corocznie odbywają się u nas audyty nadzorcze, co trzy lata audyty recertyfikacyjne. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej działaliśmy na podstawie Koncesji Ministra Zdrowia oraz certyfikatów wydawanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Instytut Leków.